ieraksts 10

Tā nu ir, ka kronopi nevēlas radīt bērnus, jo katrs tik tikko piedzimis kronopēns vispirmām kārtām steidz nolamāt savu tētiņu, saskatīdams viņā visu nedienu iemiesojumus, ko arī pats reiz būs spiests izbaudīt.
Šāda iemesla pēc kronopi mēdz pieaicināt godības, lai tie apaugļotu viņu sievas — godības, būdami aplam miesaskārīgi, vienmēr ir gatavi pakalpot, turklāt viņi cer, ka ar tādu paņēmienu izdosies pamazām likvidēt kronopu morālo pārākumu, Taču te viņi rūgti maldās. Kronopi audzina bērnus savā garā, un jau pāris nedēļu pēc dzimšanas mazuļiem izzūd jebkuri godību vaibsti.