ieraksts 324

Izlēmu nopublicēt savu /etc/apt/sources.list (lai nebūtu jāblandās pa pasauli, to meklējot).

#Ubuntu 18.04

deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse

deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse

# Backports
deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse

# Canonical
deb http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner

# Spotify
# deb http://repository.spotify.com stable non-free
deb http://repository.spotify.com testing non-free

#LibreOffice
deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic main

# Steam
# deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ xenial steam
# deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ xenial steam

# Mega
# deb https://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_18.04/ ./

# Dell
# deb http://linux.dell.com/repo/community/ubuntu precise openmanage
# deb http://linux.dell.com/repo/community/deb/latest /
# deb http://ppa.launchpad.net/dell-team/ppa/ubuntu xenial main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/dell-team/ppa/ubuntu xenial main

Ja trūskt atslēgas, tad komandai XXX vietā ieliec atslēgas aidī.
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXX