ieraksts 324

Izlēmu nopublicēt savu /etc/apt/sources.list (lai nebūtu jāblandās pa pasauli, to meklējot). #Ubuntu 20.04 deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiversedeb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiversedeb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiversedeb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiversedeb-src http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse # Backportsdeb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe […]