ieraksts 340

Cilvēks nav viendimensionāla būtne. Viņš vienmēr dzīvo un cieš vairākās dimensijās vienlaikus. Tāpēc arī kristīgā, t.i., mesiāniskā rīcība nevar realizēties viendimensionāli, bet tai jāizvēršas par kopsakarīgu procesu cilvēka dažādajās dimensijās. Šeit mēs nošķiram tādas dimensijas, kuras nav atvasināmas cita no citas. Tādējādi mesiāniskā rīcība šodien īstenojas:
1) cīņā par ekonomisku taisnīgumu, pretojoties cilvēka iespējai ekspluatēt cilvēku;
2) cīņā par cilvēktiesībām un brīvību, pretojoties cilvēka iespējai politiski apspiest cilvēku;
3) cīņā par cilvēku solidaritāti, iestājoties pret kultūras, rasistisku un dzimumu atsvešinātību starp cilvēkiem;
4) cīņā par ekoloģisku mieru ar dabu, pretojoties cilvēka iespējai postīt dabu ar industrializāciju;
5) cīņā par drošību, pretojoties apātijai personīgajā dzīvē.
Taču cilvēka dažādās dimensijas savā starpā ir cieši saistītas tādā nozīmē, ka nav iespējams ekonomiskais taisnīgums bez politiskās brīvības, un sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošana bez kulturālās atsvešināšanās pārvarēšanas un personīgās atgriešanās no apātijas uz cerību.

Politiskajā dimensijā Dievs ir klātesošs kā cilvēka cieņa un brīvība. Kultūras dimensijā viņš viņš ir klātesošs solidaritātē; ekoloģijā klātesošs kā miers un mierā ar dabu; bet personiski mēs viņa klātesamību piedzīvojam drošībā.

Jirgens Moltmans, Politiskā teoloģija (1984)

ieraksts 320

Ir svētdiena, tamdēļ uzrakstīšu tādu kā sprediķi.

Iedomājies lielu viesību galdu, pie kura tevi aicina piesēst un dzīrot, no tevis neko citu neprasa, kā tikai spēt būt laimīgam un priecīgam, neviens tevi nekad nedzīs prom, mājas saimnieks tevi mīl kā savu bērnu, ballīte nekad nebeidzas un visiem ir labi.

Bet ārpus mājas ir viens tumšs tipiņš, kurš aicinātajiem viesiem cenšas iegalvot, ka šie patiesībā nav aicināti uz ballīti, ka burziņa rīkotājs iespējams nemaz neeksistē un viss esošais ir māņi, ka īstenībā ārpus mājās ir foršāk.

Redzi, tava izvēle ir vai nu pievienoties tusiņam un būt laimīgam, vai arī stāvēt ārā un salt, cenšoties sev iegalvot, ka tie tur smaidīgie (stumtiņa dalībnieki) ir galīgi garām.

P.S. Kristietība ir jāuztver tik vienkārši, tas ir, vai nu tu esi iekšā un iegūsti lielo laimestu, vai arī esi ārā un paliec zaudētājos.
N.B. Jēzus ir un būs visu laiku labākais čoms, tie kuri stāsta ko pretēju, vai viņa vārdā darīja vai dara pāri citiem, patiesībā nemaz nav ballītes dalībnieki, bet gan tā tumšā tipiņa roklaižas.