ieraksts 78

Bērni, lūdzu, neskatieties šo briesmīgo televīzijas pārraidi– tas traumē jūsu garīgo veselību. Kolēģīte jau ir uzņēmusi translēto informāciju par daudz, jo tagad nespēj viena iziet tumšā laikā no mājas, visu laiku runā par kādām negatavām lietām, piemēram, ka tantiņām atņem pensijas, sadodot tām ar ķieģeli pa galvu utt. Īstenībā kolēģīte pat pārvietojas skrienot, lai tik nesastaptu kādu varotāju. […]