ieraksts 280

Ir jātiecas pēc brīvības, pēc formas tīrības, pēc skaidrības un perfekcijas. Visi tie vintaž pasākumi velk atpakaļ, tie piesārņo mūs pašus un mūsu māju ar nevajadzīgiem krāmiem. Arī pret veco ir jāizturas ar cieņu un apbrīnu, attīrot to no visa liekā, neapkarinot to ar visādiem štruntiņiem, kas traucē saredzēt lietu patieso dabu. Sauksim to par kailumu.