ieraksts 36

Vakar braucu ar elektrovilcienu, savas pāris stacijas sēdēju kā apzinīgs pilsonis un vēroju apkārtējos, intelekta samaitātos sabiedrības locekļus, līdz manās ausīs spalgi ietriecās mobilā telefona raidīts zvana signāls, kam bija attāla līdzība ar nogurušo mājsaimnieču seriāla “Sex and the City” ievada skaņām, tomēr tā (līdzība) bija. Šis troksnis impulsīvi lika pavērsties uz polifonā trokšņa raidītāja pusi, un protams […]