ieraksts 334

Celies, sastingusī Alka! Mosties, cerība, no miega! Pūtiet, padevības pelni! Tīries, atmiņa, no sārņiem! Celieties, svešumā sastingušie ļaudis! Topiet par miesu, siltu un dzīvu! Pielīpi atpakaļ atgrieztais riecien! Celies, sastingusī Alka! Mosties, cerība, no miega! Pūtiet, padevības pelni! Tīries, atmiņa, no sārņiem! Raisie, apziņa no varas! Aunies, doma, baltas kājas! Atver, mīla, savas acis! Celieties, svešumā stingušie ļaudis! […]